Ειδικότητα στη Μεγάλη Βρετανία
 
 Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί έναν από τους πρώτους προορισμούς αναζήτησης ειδικότητας για τους Έλληνες ιατρούς, αφού θεωρείται ότι διαθέτει ένα από τα πιο οργανωμένα συστήματα υγείας με ενιαία εκπαίδευση που βασίζεται σε εθνικό πρόγραμμα σπουδών, προκαθορισμένο τρόπο αξιολόγησης και επίσημη πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας έμμισθης θέσης εργασίας ειδικότητας στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί η εγγραφή στο General Medical Council (GMC).
Οι πτυχιούχοι Ιατρικής των ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν δικαίωμα για “full registration” (πλήρης εγγραφή), η οποία αντιστοιχεί με την άδεια άσκησης επαγγέλματος και την εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο στην Ελλάδα.

*να συμπληρώσω ότι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων Ε.Ε αναγνωρισμένοι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ισχύουν οι ίδιες διδικασίες με τους απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων.

 Η ειδίκευση στην Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια εκπαίδευσης:

  Foundation Programme διάρκειας δύο ετών (F1+F2)

  Βασική εκπαίδευση ειδικότητας διάρκειας δύο έως τρία έτη ανάλογα την ειδικότητα.

Οι πτυχιούχοι Ιατρικής των ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν δικαίωμα εγγραφής στο δεύτερο έτος Προκαταρκτικού προγράμματος (F2).

Μετά την ολοκλήρωση του F2, οι ιατροί μπορούν να αρχίσουν ένα Πρόγραμμα Ιατρικής Ειδικότητας ή Γενικής Ιατρικής, το οποίο καθορίζεται από το Royal College της αντίστοιχης ειδικότητας. Επιπλέον, τα Προγράμματα Ιατρικής Ειδικότητας και Γενικής Ιατρικής λειτουργούν με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα την ειδικότητα:

 RunThrough Specialty Training: οι ιατροί υποβάλλουν αίτηση μια φορά κατά την εξέλιξη της εκπαίδευσης τους μέχρι και την ολοκλήρωση της.

 Uncoupled Specialty: 2 χρόνια βασικής εκπαίδευσης σε ένα βασικό κορμό ειδικότητας (Specialty Core Training- CT1, CT2) και μετά ανοιχτός διαγωνισμός για εισαγωγή στο ανώτερο επίπεδο ειδικότητας, ST3, ST4.

Ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ειδικότητας οι ιατροί λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Ειδικότητας – Certificate of Completion of Training (CCT) και έχουν πλέον το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ειδικευμένων ή Γενικών Ιατρών του GMC.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

General Medical Council            


Foundation programme


Modernising Medical Careers


British Medical Association                    


NHS jobs


PMETB 


NHS   


British Council


 

πηγή  κειμένου από το Πανεπιστημίo Ιωαννίνων