Ειδικότητα στην Αυστρία...μια καλή εναλλακτικήΗ ειδικότητα στην Αυστρία είναι μια λύση.Η Αυστρία είναι μια καλη εναλλακτική αρκεί να γνωρίζετε ότι οι θέσεις δεν δίνονται τόσες πολλές όσο στη Γερμανία και το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι λίγο υψηλότερο.Ωστόσο έχει καλό επίπεδο ζωής και πολύ καλή εκπαίδευση της ιατρικής.

Ως υπήκοοι κρατών- μελών της Ε.Ε.  έχετε το δικαίωμα να ασκείσετε το επάγγελμα του Ιατρού στην Αυστρία, εφόσον πάρετε την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.

Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και την εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο χρειάζεστε να καταθέσετε τα εγγραφα – σε πρωτότυπο ή σε επίσημη μετάφραση στη γερμανική γλώσσα:

-Πιστοποιητικό γεννήσεως
-Πιστοποιητικό ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου)
-Πτυχίο Ιατρικής
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος της Ελλάδας
-Ποινικό μητρώο από Ελλάδα και Αυστρία
- Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1


Βιέννη

 Κάτι σημαντικό!...υπάρχει διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης στη γενική ιατρική και σε άλλες ειδικότητες.Έτσι έχετε τις εξής επιλογές:
Για γενική Ιατρική: Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι τρία έτη και ονομάζεται "Turnusarzt”. Σε αυτά τα τρία χρόνια ο ειδικευόμενος εργάζεται σε διάφορα τμήματα νοσοκομείων ή σε ιδιωτικά ιατρεία που έχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης, σε διάφορες ειδικότητες.
Για άλλες ειδικότητες: Η εκπαίδευση γίνεται κανονικά σε νοσοκομεία και κλινικές και ιατρεία.

 Η αίτηση για εργασια που θα στελνετε σε νοσοκομείο και κλινικές: Δείτε το άρθρο σχετικα με την εργασια στο άρθρο Αιτηση προς εργασια/Βewerbung  εδώ  πως την φτιαχνετε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 Ιατρικός Σύλλογος της Αυστρίας:  www.aerztekammer.at
Υπουργείο Υγείας της Αυστρίας: www.bmgfj.gv.at/
Österreichische Akademie der Ärzte www.arztakademie.at