Ιατρική ειδικότητα αλά γαλλικά
Ιατρική ειδικότητα στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η ειδίκευση στην Ιατρική πιστοποιείται με το D.E.S (Diplôme d’Etudes Spécialisées).
Για να ξεκινήσει την ειδικότητα, ο φοιτητής του τελευταίου έτους της Ιατρικής πρέπει να συμμετάσχει στον εθνικό διαγωνισμό για την ειδικότητα ECN (Epreuves Classantes Nationales).
Έχουν δικαίωμα εγγραφής οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος του 2ου κύκλου (6ο έτος σπουδών) ή έχουν κάποιο ισότιμο τίτλο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία του 1993.
Κατά συνέπεια, oι Έλληνες φοιτητές Ιατρικής που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτό το διαγωνισμό.
Δεν ζητείται πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής. Ωστόσο, οι εξετάσεις είναι στα γαλλικά, περιέχουν ερωτήσεις ανάπτυξης (όχι πολλαπλής επιλογής ) και απαιτούν ένα καλό επίπεδο χειρισμού της γλώσσας.
Οι εξετάσεις γίνονται στη Μασσαλία (Γαλλία) στις αρχές Ιουνίου και διαρκούν 2 μέρες.
Αποτελούνται από 3 γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 3 ωρών η καθεμιά.
Από το 2009 έχει προστεθεί μια καινούργια άσκηση που περιλαμβάνει την ανάλυση ενός επιστημονικού κειμένου (LCA).


Η εγγραφή στις ECN γίνεται τον Μάρτιο.
Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας :
http://www.cng.sante.fr/
Θα πρέπει να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα:
- Φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο τελευταίο έτος σπουδών
Τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από επίσημο μεταφραστή (Υπουργείο Εξωτερικών ή Γαλλικό Ινστιτούτο).
Αποστέλλονται συστημένα, με απόδειξη παραλαβής, στο Υπουργείο Υγείας :
Centre National de Gestion/ Immeuble Le Ponant B/Concours hospitaliers
21, rue Leblanc/ 75 015 Paris

Ο αριθμός θέσεων για την γενική ιατρική ή τις άλλες ειδικότητες καθορίζεται από Υπουργική Απόφαση (7592 θέσεις για το 2011).

Η επιλογή της ειδικότητας γίνεται ανάλογα με τη σειρά κατάταξης.
Η διαδικασία επιλογής της ειδικότητας (και του πανεπιστημιακού νοσοκομειακού κέντρου) γίνεται σε εθνικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο μέσω διαδικτύου.
Η ειδίκευση στην ιατρική (internat) διαρκεί 3 ως 5 χρόνια. Περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, πρακτικά καθήκοντα και υποστήριξη διατριβής.
Μόνο το Diplôme d’Etat de docteur en médecine και η πλήρης κατοχύρωση του Diplôme d’Etudes spécialisées (DES) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής ειδικότητας στη Γαλλία. 


 Χρήσιμες ιστοσελίδες:

http://www.cng.sante.fr/
http://www.remede.org/documents/rubrique129.html


πηγή άρθρου www.ifa.gr

παραθετω επισης ενα PDF με πληροφοριες για την ειδικοτητα στη Γαλλια απο το cso.auth.gr.
πατηστε εδώ   για να το δειτε.