το ΑΕΠ της Γερμανίας αναμένεται να αυξηθεί 1,7% το 2016 και 1,4% το 2017.Ωθούμενο από την αύξηση της κατανάλωσης, το ΑΕΠ της Γερμανίας αναμένεται να αυξηθεί 1,7% το 2016 και 1,4% το 2017.

Υπό μία προϋπόθεση: Να παραμείνει η Βρετανία στην Ε.Ε. Ανάλυση του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, DIW Berlin, περιγράφει με αστερίσκους τη θετική προοπτική της γερμανικής οικονομίας, καθώς επισημαίνει αφενός τις μέτριες επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας, αφετέρου και κυρίως το γεγονός ότι ένα Brexit «θα επιβραδύνει σημαντικά» την ανάπτυξη στη Γερμανία.

Το α’ τρίμηνο η γερμανική οικονομία κατέγραψε έντονη μεγέθυνση της βιομηχανικής παραγωγής, αξιοσημείωτη ενίσχυση της απασχόλησης και αισθητή αύξηση των μισθών, εν μέσω αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο, το ενδεχόμενο ενός Brexit αναμένεται να προκαλέσει συνέπειες στο εμπόριο της Γερμανίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι ισχυρότερες πιέσεις αναμένονται στις εξαγωγικές βιομηχανίες αυτοκινήτων, χημικών και φαρμάκων, όπως και στον τομέα της μηχανολογίας. Το σύνολο της αξίας των εξαγώγιμων αγαθών και υπηρεσιών της Γερμανίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε σχεδόν 120 δισ., δηλαδή περίπου στο 8% του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών.


Σύμφωνα με την εκτίμηση του DIW Berlin, ένα Brexit θα μπορούσε να προκαλέσει στη Γερμανία άμεση απώλεια της τάξης των 15 δισ. Αυτό θα μείωνε το γερμανικό ΑΕΠ κατά 0,1% το 2016 και κατά 0,5% το 2017. Ως προς τον έμμεσο αντίκτυπο της ίδιας εξέλιξης, που μπορεί να αφορά την αναταραχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τη μείωση των άμεσων επενδύσεων και τις επιπτώσεις στις τιμές, η ανάλυση του γερμανικού ινστιτούτου επιφυλάσσεται, υπογραμμίζοντας ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια.


πηγη allesgr.de