Μετανάστες στη Γερμανία οι καλύτερα εκπαιδευμένοι
Η Γερμανία προσελκύει πιο μορφωμένους μετανάστες

Οι μετανάστες στη Γερμανία είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι και βρίσκουν ευκολότερα δουλειές απ’ ό,τι στο παρελθόν, σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Πάντως, οι άρρενες αφιχθέντες από τα άλλα κράτη της Ε.Ε. έχουν και τις καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.
Οξεία αύξηση στον αριθμό των πεπαιδευμένων μεταναστών, που φτάνουν στην Γερμανία με τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο, καταγράφουν οι ερευνητές τα τελευταία επτά χρόνια. Το ποσοστό έχει ανέλθει στο 44%, από 30% που ήταν το έτος 2005, σύμφωνα με τη μελέτη ερευνητικού ινστιτούτου για θέματα απασχόλησης στην Νυρεμβέργη, που δόθηκε την Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Από τους νέους μετανάστες, οι άντρες που προέρχονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις καλύτερες προοπτικές να βρουν δουλειά και, μάλιστα, σε ποσοστό παρόμοιο μ’ εκείνο των γερμανών, που δεν προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.


Οι γυναίκες, που μετακομίζουν στην Γερμανία, έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν απασχόληση - και σαφώς περιορισμένες, σε σχέση με τις γερμανίδες.

Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι, που μεταναστεύουν στην Γερμανία από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, φαινόμενο που αποδίδεται περισσότερο στα «τυπικά κωλύματα», που εμποδίζουν την εργασία εντός Ε.Ε. για όσους δεν είναι πολίτες της. Άλλωστε, αυτοί οι μετανάστες είναι και το πιθανότερο να μετοικήσουν στην Γερμανία για οικογενειακούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, παρά στη βάση κάποιας βέβαιης και συγκεκριμένης προσφοράς εργασίας.
Πηγή:dapd Nachrichtenagentur, The Local
Ρεπορτάζ:ert.gr
Επιμέλεια:Σ. Δαματόπουλος